• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
387120990 714994673989112 2953183054177955485 n
ปกเฟสพระพันปีหลวง
438230005_830061742482404_4224489064958336546_n
435081582_818667526955159_5893898096949619963_n
433125618_813851617436750_7356335296110642303_n
dmh_welcome111-crop
808294
387120990 714994673989112 2953183054177955485 n
ปกเฟสพระพันปีหลวง
PlayPause
previous arrow
next arrow

Galya Rajanagarindra Institute

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช วินิจฉัยบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหานิติจิตเวช วิกฤติสุขภาพจิต จิตเวชที่มีปัญหาระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ติดสารเสพติด และจิตเวชเด็ก

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าว ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

องค์กรคุณธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ข่าว กิจกรรม

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชในความดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชในความดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชในความดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม โดยแพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และนางสมนึก ดากล่อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ได้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชในความดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน กลุ่มภารกิจการพยาบาล จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8 เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวชที่พบบ่อยโรคจิตเภท โรคจิตจากสารเสพติด โรคซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์

กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน กลุ่มภารกิจการพยาบาล จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8 เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวชที่พบบ่อยโรคจิตเภท โรคจิตจากสารเสพติด โรคซึมเศร้า

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย เป็นประธานเปิดและวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวช และการใช้ยาทางจิตเวช สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย เป็นประธานเปิดและวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวช และการใช้ยาทางจิตเวช สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล

ระบบงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.พ.

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำนวนคนดู : 268,402
Skip to content