• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
387120990 714994673989112 2953183054177955485 n
ปกเฟสพระพันปีหลวง
dmh_welcome111-crop
808294
387120990 714994673989112 2953183054177955485 n
ปกเฟสพระพันปีหลวง
28 ก.ค. 66 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (Web)
262819671_5123225724354922_5653406087775501105_n
62df552e5bb98
624f9964e0b25
PlayPause
previous arrow
next arrow

Galya Rajanagarindra Institute

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช วินิจฉัยบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหานิติจิตเวช วิกฤติสุขภาพจิต จิตเวชที่มีปัญหาระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ติดสารเสพติด และจิตเวชเด็ก

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าว ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

องค์กรคุณธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ข่าว กิจกรรม

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดร.อุทยา นาคเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒารา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดร.อุทยา นาคเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒารา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปี

นางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒารา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมวางแผนจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับครั้งที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

นางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒารา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมวางแผนจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับครั้งที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

กลุ่มภารกิจเครือข่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) เขตสุขภาพที่ 5 และการใช้ระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต

กลุ่มภารกิจเครือข่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) เขตสุขภาพที่ 5 และการใช้ระบบเฝ้าระวัง

กลุ่มภารกิจเครือข่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) เขตสุขภาพที่ 5 และการใช้ระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต

แพทย์หญิงปวิตรา มงคลเนาวรัตน์ เป็นประธานในการประชุมทีมพัฒนาระบบการดูแลรักษาทางคลินิก (PCT) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการเยี่ยมสำรวจทางด้านคลินิก

ระบบงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.พ.

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จำนวนคนดู : 232,159
Skip to content