• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัสดุ ร่วมกับ ตัวแทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า ระบบสิ่งแวดล้อม ระบบเครื่องกล ก่อนปิดฝ้าเพดานชั้น 1 และชั้นลอยภายในอาคารโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

      สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัสดุ ร่วมกับ ตัวแทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า ระบบสิ่งแวดล้อม ระบบเครื่องกล ก่อนปิดฝ้าเพดานชั้น 1 และชั้นลอยภายในอาคารโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 14,610 ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จำนวนคนดู : 17
Skip to content