• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ดูงาน ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 43 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ พร้อมรับฟังการบรรยาย
1 พฤษภาคม 2567

        สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ดูงาน ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๔๓ คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง บทบาทของนักจิตวิทยา และเข้าเยี่ยมชมตึกผู้ป่วยนิติภัทร และ ตึกผู้ป่วยหญิง

จำนวนคนดู : 31
Skip to content