• 0-2441-6100
  • galyains@dmh.mail.go.th
  • Galya
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต จัดประชุมกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิตโดยมี นายแพทย์อภิชาติ แสงสิน หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
    กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต จัดประชุมกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิตโดยมี นายแพทย์อภิชาติ แสงสิน หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต เป็นประธานประชุมหารือติดตามการดำเนินงานของงานบริการของสหวิชาชีพ รับทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข และจัดระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
จำนวนคนดู : 23
Skip to content