ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิต ณ วัดเทพศิรินทราวาส

ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิต ณ วัดเทพศิรินทราวาส


ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิตแก่ประชนชาชน เนื่องในโอกาสพระบาทสมเต็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จ ณ วัดเทพศิรินทราวาส