ให้ความรู้การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ

ให้ความรู้การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ


ทีมแพทย์และพยาบาล โดย พญดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และที่ปรึกษากลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต,นพ.ณัฐ ไกรภัสสร์พษ์ นายแพทย์ชำนาญการ, นางสุพรรณี แสงรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช ผู้ที่ใช้สารเสพติด และการจัดการพฤติกรรมรุนแรง แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) จำนวน 84 คน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี