พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับกระทรวงสาธารณสุข

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับกระทรวงสาธารณสุข


นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรม ด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม โดยนายศราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กับกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข