กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมต้านไวรัส โคโรนาใหม่ 2019 และ Big Cleaning Week

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมต้านไวรัส โคโรนาใหม่ 2019 และ Big Cleaning Week


แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำทีมบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมต้านไวรัส โคโรนาใหม่ 2019 และ Big Cleaning Week ให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดและให้ความรู้เจ้าหน้าที่และประชาชน เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไวรัสใหม่ 2019 โดยเน้นสุขอนามัยส่วนบุคคล กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกันโรค ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์