���������������������������������������������������


หลักเกณฑ์การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติงน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 85


อัตราค่าธรรมเนียม การฝึกอบรมฯ

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 1451


ตารางกำหนดการยื่น IRB ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

จำนวนผู้เข้าชม : 323

คลังความรู้งานวิจัย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

RKS of Galya Rajanagarindra Institute


เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

โทรศัพท์ : 02-4416100

โทรสาร : 02-4416101

galyains@dmh.mail.go.th


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@galya.go.th | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ