สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

“ก้าวแรก”กับภูมิคุ้มกันโควิด 19

“ก้าวแรก”กับภูมิคุ้มกันโควิด 19

ความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด และประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในช่วงแรกของการกระจายวัคซีนทั่วประเทศไทย

#กรมสุขภาพจิต #ก้าวแรกกับภูมิคุ้มกันโควิด19 #TELEPSYCHIATRYINPRISONFACILITIES #สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  #กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #COVID19 #newnormal

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นกำลังใจ และ เชิญชวนให้ทุกท่าน มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต” (New Era of Thai Environmental Health towards Future Challenges)

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ฯ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และทีม MCATT ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริการ สื่อ - คลังความรู้ ดูทั้งหมด

ระบบงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์