หน้าหลัก > หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ภาคกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

1. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา - กทม.
2. สถาบันราชานุกูล - กทม.
3. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - กทม.
4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ - กทม.
5. รพ.ศรีธัญญา - นนทบุรี
6. รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ - สมุทรปราการ
 
ภาคเหนือ
 
1. รพ.สวนปรุง อ.เมือง จ. เชียงใหม่
2. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
3. รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
1. รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2. รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3. สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4. รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ อ.เมือง จ.เลย
5. รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นครพนม
6. รพ.พระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
    ภาคตะวันออก
 
1. รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
ภาคใต้
 
1. รพ.สวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
2. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
3. รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา