หน้าหลัก > กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
------------------------------------------------------
เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

 #คลินิกบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและกระตุ้นพัฒนาการ
- ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

-  ที่ อาคารนันทนาการบำบัด ชั้น 2 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

-  ให้บริการโดย: นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด และนักแก้ไขการพูด
------------------------------------------------------
เริ่มวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563


 ติดต่อสอบถามและจองคิวนัดได้ที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในเวลาราชการโทร 02-4416100 ต่อ 58292, 58296


นอกเวลาราชการ 

(Rehab GRI_Official)
Line : 
https://lin.ee/ZiWC85s