รางวัลและความภาคภูมิใจ


เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
2021-02-22 11:40:23

เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)