ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2021-09-22 11:05:15

ตำแหน่ง (22-09-2564)
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-09-22 11:03:05

ตำแหน่ง (22-09-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2021-09-22 11:01:33

ตำแหน่ง (22-09-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- เภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-09-22 10:57:35

ตำแหน่ง (24-08-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
2021-08-04 23:15:38

ตำแหน่ง (03-08-2564)
- นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2021-08-04 23:14:48

ตำแหน่ง (09-07-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- นักสังคมสงเคราะห์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-07-09 12:07:22

ตำแหน่ง (16-06-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-06-16 11:22:55

ตำแหน่ง (24-05-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-05-24 11:28:01

ตำแหน่ง (28-04-2564)
- พยาบาลวิชาชีพ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้