ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
2021-09-13 10:20:05

ตำแหน่ง
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2021-09-13 10:12:35

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- เภสัชกร 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-09-13 10:10:18

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
2021-09-13 10:08:49

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา