ประกาศรับสมัคร


ประการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
2021-06-15 07:24:43

ตำแหน่ง
- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
2021-06-14 15:28:19

ตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
(วันที่ 14 มิ.ย.. 64 - 30 มิ.ย. 64)