หน้าหลัก >

ประชาสัมพันธ์ ให้บริการ "เจอ แจก จบ" โดยการจ่ายยาให้กับ ผู้ป่วยโรคโควิด-19 "กลุ่มสีเขียวเท่านั้น"