หน้าหลัก >

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ

>> คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม <<

ผู้เข้าสอบต้องนำชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 (ATK) มาตรวจในวันสอบ ณ บริเวณจุดแลกบัตรหน้าอาคารพัสดุ โดยผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบได้ จะต้องมีผลเป็นลบ (negative) เท่านั้น