หน้าหลัก >

กักตัวช่วงโควิค เสี่ยงติดเกม/ติดพนันออนไลน์


 

ความรู้สึกโดดเดี่ยว กังวลและเครียดกับปัญหาการเงิน หรือสถานการณ์แพร่ระบาดในช่วงการ ปิดเมืองและกักตัว การว่างงานและปัญหาทางเศรษฐกิจ อาจเพิ่มอัตราการติดเกม/ติดพนันออนไลน์ได้ หากรู้สึกตัวว่า “ถอนตัวออกจากการพนันออนไลน์” ได้ยาก ใช้เวลากับการ “เล่นเกมในอินเทอร์เน็ต” เพื่อลดความเครียดหรือเบื่อหน่ายมากเกินวันละ 3 ชั่วโมง ลองประเมินว่าท่านเสี่ยงติดเกม/พนันออนไลน์หรือไม่

----------------
การป้องกันและช่วยเหลือเบื้องต้น
ในเด็กและวัยรุ่นเน้นการควบคุมตนเองให้ทำกิจกรรมตามตารางประจำวัน
1. ทำข้อตกลงเวลาเล่นเกม/ใช้มือถือ ซึ่งควรเล่นหลังทำงานเรียบร้อย ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
2. ชวนทำกิจกรรมทดแทนที่สนุกเพลิดเพลิน เช่น ออกกำลังกายยืดเหยียดง่ายๆ ปลูกกระบองเพชร เลี้ยงปลา ฯลฯ
-----------------
ในผู้ใหญ่ ตรวจสอบการจ่ายเงินไปกับการเล่นเกม/พนัน หากจ่ายไปมากว่าได้คืนกลับมา ควรตัดสินใจหยุดตนเองก่อนจะติดจนต้องรักษา
1. ฝึกเอาชนะใจตนเอง ซึ่งอาศัยความตั้งใจมุ่งมั่น เอาจริงไม่หย่อนหรือใจอ่อน
2. ลงมือแก้ปัญหา ค้นหาแหล่งสนับสนุนทางใจ ปรึกษาคนที่ไว้ใจ
-----------------
หากสงสัยว่าตนเองหรือคนในครอบครัวติดเกม/พนันออนไลน์ ควรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง