หน้าหลัก >

ผ่อนคลายใจ เมื่อไปฉีดวัคซีน COVID-19

>> คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม << 

 

     >> ผ่อนคลายใจ เมื่อไปฉีดวัคซีน COVID-19 <<  

ความกลัวและกังวลต่อการฉีดวัคซีน COVID-19 ส่วนหนึ่งมาจากการกลัวเข็มหรือกลัวเจ็บ มีภาวะเครียด อาการทางกายที่พบบ่อย
ช่น ใจสั่น เป็นลม เกร็ง กระตุก หายใจเกิน กลั้นหายใจ ฯลฯ เมื่อท่านต้องไปฉีดวัคซีน COVID-19
สามารถป้องกันอาการดังกล่าวได้ด้วยการผ่อนคลายใจ ดังนี้

 #กังวล : คนส่วนใหญ่ก็กลัวการฉีดยา เมื่อจำเป็นต้องฮึดสู้ เจ็บไม่นานจะค่อยๆ หาย

#เครียด : หายใจเข้า-ออกยาวๆ 5-10 ครั้ง รู้สึกตัวกับการตามลมหายใจเข้าและออก

#กลัวเข็มฉีดยา : อย่ามองเข็ม ผ่อนคลาย คิดถึงเรื่องดี ๆ มองออกนอกหน้าต่าง

#ผ่อนคลาย : ขณะฉีดยา พูดกับตนเอง “สบายๆ คลายเจ็บ” หายใจยาวลึก คลายกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ  

ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ด้วยวัคซีน COVID-19

 

ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ด้วยวัคซีน COVID-19