สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

“อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต”

 
กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ
"อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต" (New Era of Thai Environmental Health
towards Future Challenges) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
.#วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี2564 #COVID19 #กรมอนามัย  #TELEPSYCHIATRYINPRISONFACILITIES
#สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  #กระทรวงสาธารณสุข #newnormal

 

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


ยิ้มสู้ไว้ แล้วเราจะผ่านไปด้วยกันครับ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าว ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต” (New Era of Thai Environmental Health towards Future Challenges)

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ฯ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และทีม MCATT ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริการ สื่อ - คลังความรู้ ดูทั้งหมด

ภาพ Infographic ดูทั้งหมด

ระบบงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์