สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีบริการ
Telepsychiatry in prison facilities

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีบริการ Telepsychiatry in prison facilities (การให้บริการตรวจจิตเวชทางไกล) การตรวจผ่านระบบสื่อสารทางไกล เป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่ควรได้รับการรักษาได้เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นโดยสามารถปรึกษากับแพทย์ผู้รักษา ทั้งการรักษา การเฝ้าติดตามอาการและการแนะนำต่างๆได้


คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อเข้าร่วม รับรางวัล UN award 2021 ทีมงานขอกำลังใจจากทุกท่าน ด้วยการเข้าชมคลิปวิดีโอเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้รับชมด้วยนะคะ....
#สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน
#สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #COVID19

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ทีมสหวิชาชีพ ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิตร่วมกับทีม MCATT จังหวัดนครปฐม ในวโรกาส การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

บริการ สื่อ - คลังความรู้