สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

บริการ New Normal สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 2564

บริการ New Normal สถาบันกัลยาณ์ฯ 2564

#TELEPSYCHIATRYINPRISONFACILITIES #สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #COVID19 #newnormal
#กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #COVID19

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าว ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

คลินิกแพทย์แผนไทย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และให้คำแนะนำด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปฏิบัติงาน ประเมิน/คัดกรอง ผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร และพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ เจ้าคณะตำบลโกรกกราก เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 2

หน่วยปฐมพยาบาลทางใจ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ออกพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ข่าวกิจกรรม OnePage ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

บริการ สื่อ - คลังความรู้


ระบบงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์