สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต
และยูนิเซฟจัดเสวนาออนไลน์บนทวิตเตอร์

 
เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ กรมสุขภาพจิตและยูนิเซฟจัดเสวนาออนไลน์บนทวิตเตอร์ ให้ความรู้
สร้างความเข้าใจในปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตมากขึ้น
สามารถทวีตคำถามได้ที่แฮชแท๊ก #สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ หรือตอบกลับที่ใต้ทวิตนี้ แล้วพบกันนะครับ

#สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน
#สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #COVID19

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

บุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ศาสตร์ของพระราชา พัฒนาจิตสำนึกบริการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันอนุสรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว