สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ขอแจ้ง งดรับบริจาค

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  ❌❌ของดรับบริจาค❌❌ เสื้อผ้า กางเกง รองเท้าแตะ และสิ่งของใช้แล้วทุกประเภท
เนื่องจากในขณะนี้มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันฯ ของดรับบริจาคเป็นการชั่วคราว
ขอขอบพระคุณในความห่วงใยและปรารถนาดีจากทุกท่าน
 
#TELEPSYCHIATRYINPRISONFACILITIES #สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ #กรมสุขภาพจิต
#กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #COVID19

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปฏิบัติงาน ประเมิน/คัดกรอง ผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร และพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ เจ้าคณะตำบลโกรกกราก เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 2

หน่วยปฐมพยาบาลทางใจ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ออกพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ข่าวกิจกรรม OnePage ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

บริการ สื่อ - คลังความรู้