สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สร้างสุข @ กัลยาณ์2563 #องค์กรแห่งความสุข

สร้างสุข @กัลยาณ์ 2563 #องค์กรแห่งความสุข
#สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ #กรมสุขภาพจิต #กระทรวงสาธารณสุข #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน
#สังคมไทยไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย #ใจไม่ป่วย #COVID19

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


ข่าว กิจกรรม ดูทั้งหมด

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

การเยี่ยมสำรวจภายใน Internal audit / Quality Round ครั้งที่ ๒ โดยทีมนำ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิตและงานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้บุคลากรสหวิชาชีพ

วันที่ 9 กันยายน 2563 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ในเวลาราชการ)เพื่อเตรียมความพร้อมความ

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี