ประกาศเมื่อ เรื่อง
06/03/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
05/03/2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ , ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
03/02/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
03/02/2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
17/01/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
17/01/2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
17/01/2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
18/12/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
06/12/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
06/12/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)
06/12/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
19/11/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท)
19/11/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
13/11/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเปล
28/10/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
11/10/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท) และตำแหน่งพนักงานบริการ
30/09/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท)
26/09/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
26/09/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล
13/08/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ
07/08/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งนายช่างโยธา
06/06/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
06/06/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, ตำแหน่งนักโภชนาการ, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งนายช่างโยธา , ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
30/05/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
26/04/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งนายช่างโยธา , ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
01/04/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
01/04/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานยานพาหนะ)
01/04/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
19/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
08/03/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
13/02/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
13/02/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
05/02/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
05/02/2562 ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
29/01/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
21/01/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
04/01/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา
04/01/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
04/01/2562 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
13/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
04/12/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
04/12/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ
28/11/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
28/11/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
06/11/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
29/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
17/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติเวช
04/10/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ , ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี , ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
04/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
25/09/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
25/09/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
12/09/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
05/09/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
05/09/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
16/08/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
16/08/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
03/08/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
03/08/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
06/07/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
06/07/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
05/06/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
01/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาเอก), ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
07/05/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท), ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
03/05/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
03/05/2561 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
20/04/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
20/04/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
7/03/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานบริการ
7/03/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
7/03/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
28/02/2561 ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (แผ่นพับ และใบสมัครเข้าอบรม)
05/02/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
23/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท), นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) และนักสังคมสงเคราะห์