ประกาศเมื่อ เรื่อง
06/11/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
29/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
17/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติเวช
04/10/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ , ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี , ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
04/10/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
25/09/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
25/09/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
12/09/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
05/09/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
05/09/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
16/08/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
16/08/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
03/08/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
03/08/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
06/07/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
06/07/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
05/06/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล
01/06/2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาเอก), ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
07/05/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท), ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
03/05/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
03/05/2561 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
20/04/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
20/04/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
7/03/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานบริการ
7/03/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
7/03/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
28/02/2561 ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (แผ่นพับ และใบสมัครเข้าอบรม)
05/02/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
23/01/2561 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท), นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี) และนักสังคมสงเคราะห์