แนวทางการให้คำแนะนำการแยกกักตนเองเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019


แนวทางการให้คำแนะนำการแยกกักตนเองเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือผู้ที่เดินทางกลับจากประทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019