ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี


ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้แทนจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เข้าร่วมคณะนิเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ณ จังหวัดเพชรบุรี