น้อมรำลึกจิตใจเสริมสร้างสายใย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

น้อมรำลึกจิตใจเสริมสร้างสายใย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน


เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูรนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมกิจกรรมเทิดไท้บารมี สดุดีองค์ราชัน ในโครงการน้อมลำรึกจิตใจเสริมสร้างสายใย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" Big Cleaning ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์