คุณดารารัตน์ นิ้วประสิทธิ์ และคณะสโมสรไลอ้อน เลี้ยงอาหารผู้ป่วยใน

คุณดารารัตน์ นิ้วประสิทธิ์ และคณะสโมสรไลอ้อน เลี้ยงอาหารผู้ป่วยใน


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำโดยนางาสวเบญจวรรณ สามสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนางเอ็นดู วิเรปะนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ขอขอบพระคุณ คุณดารารัตน์ นิ้วประสิทธิ์ และคณะสโมสร ไลอ้อน ที่นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงผู้ป่วยใน และบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รวมทั้งได้มอบสิ่งของต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของผู้ป่วย ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์