ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร


ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้แทนจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เข้าร่วมคณะนิเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ณ จังหวัดสมุทรสาคร