วางแผนออกแบบระบบนำร่องการใช้ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะตรวจจับแยกแยะใบหน้าและพฤติกรรม ด้วย AI


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยมีนายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมกับทีมบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด เข้าสำวจพื้นที่ภายในหอผู้ป่วย เพื่อวางแผนออกแบบระบบนำร่องการใช้ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะตรวจจับแยกแยะใบหน้าและพฤติกรรม ด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลติดตามเฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงผู้ปวยจิตเวชในหอผู้ปวย ณ อาคารนิติจิตเวชและสารเสพติด