ร่วมออกหน่วย MCATT ลงพื้นที่ปฎิบัติการดูแลจิตใจประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมออกหน่วย MCATT ลงพื้นที่ปฎิบัติการดูแลจิตใจประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมา


ทีมสหวิชาชีพสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมออกหน่วย MCATT (ทีมวิกฤตสุขภาพจิต) กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ปฎิบัติการดูแลจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สูญเสียที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจคัดกรองช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ณ จังหวัดนครราชสีมา