การตรวจรับราชการของกรมสุขภาพจิต

การตรวจรับราชการของกรมสุขภาพจิต


นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ และคณะตรวจเยี่ยมจากกรมสุขภาพจิต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์