ลงพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูทางด้านจิตใจ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ลงพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูทางด้านจิตใจ ณ จังหวัดกาญจนบุรี


กลุ่มภารกิจเครือข่ายร่วมกับงานบริการ MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ทีมผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กองกำลังพิทักษ์ ชายแดนพม่ากับกองกำลังทหารเมียนมายิงปะทะกับกองกำลังทหารมอญ ที่อยู่ห่างจากชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี