ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 9/62 โครงการอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 9/62 โครงการอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น


นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 9/2562 โครงการอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมลงพื้นที่สำรวจ ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์