จัดการแถลงข่าวโครงการ ตู้เติมบุญ เพื่อมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

จัดการแถลงข่าวโครงการ ตู้เติมบุญ เพื่อมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการแถลงข่าว เรื่อง เปิดตัวตู้เวนดิ้งพลัสในโครงการ “ตู้เติมบุญ เพื่อมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์” โดยการติดตั้งตู้กดน้ำกระป๋องอัตโนมัติเวนดิ้งพลัส ภายใต้ชื่อ “ตู้เติมบุญ” ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยเป็นการให้บริการเครื่องดื่มเย็น เครื่องดื่มกระป๋อง น้ำอัดลม น้ำผลไม้น้ำเปล่า น้ำแร่ น้ำนมถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลากหลาย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการผู้ป่วย และญาติรวมทั้ง บุคลากรตลอด 24 ชั่วโมง ในราคาสวัสดิการ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มดังกล่าว ทางเวนดิ้งพลัสจะมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่ด้อยโอกาสและยากไร้ ตลอดจนใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการบำบัดรักษาด้านจิตใจ และปรับสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายจากการดำเนินกิจกรรมนำร่องติดตั้งตู้ดังกล่าวที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จำนวน 3 ตู้ เป็นเวลา 4 เดือน (ส.ค. - พ.ย. 2562) ทางบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มอบรายได้จากการขายส่วนหนึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 8,082.70 บาท (แปดพันแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยมี ดร.วชิรธร คงสุข กรรมการบริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวนดังกล่าว และนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอเชิญชวนสถานประกอบการต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ สอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเพื่อติดตั้ง “ตู้เติมบุญ” ได้ที่ เวนดิ้งพลัส Call Center 02-005-0900 กด 3 Line @:Nongtermsabuy ได้ตลอด 24 ชั่วโมง