ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนเอกสารคุณภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนเอกสารคุณภาพ


ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนเอกสารคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในแนวเดียวกัน ศูนย์พัฒนาคุณภาพจึงจัดให้มีการทบทวน เอกสารคุณภาพ คู่มือ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ คู่มือ แนวทางต่างๆ ในการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันตามคุณภาพตามมาตรฐาน HA และ ISO ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุริทนร์ ปิ่นรัตน์ ชั้น 4 ตึกอำนวยการ