ประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง

ประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เพื่อปกป้องสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนของประเทศจากสารพิษเหล่านี้ ในการนี่มีกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์