ทำแปลงปลูกสุมนไพรมาใช้บำบัดรักษาโรคจิตเวช

ทำแปลงปลูกสุมนไพรมาใช้บำบัดรักษาโรคจิตเวช


กรมสุขภาพจิต มีนโยบายนำการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และยาสมุนไพร มาใช้บำบัดรักษาโรคจิตเวช หรืออาการทางกายที่เกิดมาจากสาเหตุทางจิตใจ เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีลักษณะเด่น คือ ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม รักษาทั้งอาการเจ็บป่วย จิตใจและสังคมในคราวเดียวกัน นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้เห็นประโยชน์ของสมุนไพร จึงได้ดำเนินการทำแปลงปลูกสุมนไพร เพื่อนำมาใช้ประโยนช์ทางการแพทย์แผนไทย และทำให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมคลายเครียด ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์