กิจกรรมถวายบังคมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จุดเทียนน้อมรำลึก

กิจกรรมถวายบังคมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จุดเทียนน้อมรำลึก


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรม ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายบังคมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จุดเทียนน้อมรำลึก และบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ งานพยาบาลผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตึกอำนวยการ