ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ชั้น

ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ชั้น


นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน) ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 2 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์