ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 จังหวัตราชบุรี

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 จังหวัตราชบุรี


นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมณ์ สาธารณสุขนิเทศ นำคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 โดยมีตัวแทนจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย พร้อมตัวยคณะจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมตรวจราชการในนามกรมสุขภาพจิต ณ จังหวัตราชบุรี