โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรทีมสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิติจิตเวช สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายชิงชัย ศรประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนิติจิตเวช และอาชญาวิทยาและเหยื่อวิทยา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร