จัดกิจกรรม “ชาวกัลยาณ์ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน”

ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรม “ชาวกัลยาณ์ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน” โดยมี นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และบุคลากรทุกกลุ่มงานร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์