ปรึกษาหารือเตรียมจัดทำระบบข้อมูลต้นทุนโรงพยาบาล

ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากร ให้การต้อนรับ ดร.อรทัย เขียวเจริญ ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมจัดทำระบบข้อมูลต้นทุนโรงพยาบาล (ด้านนิติจิตเวช) ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์