การประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 2nd Forensic Psychiatry Conference วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ลงทะเบียนฟรี! รับจำนวนจำกัด 250 คน เท่านั้น

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ :19 มิถุนายน 2562


นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมณ์ สาธารณสุขนิเทศ นำคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ณ จังหวัตราชบุรี

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 6-7 มิถุนายน 2562


นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 เขตทวีวัฒนา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทวีวัฒนา และกองควบคุมโรค สำนักอนามัย

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 3-7 มิถุนายน 2562


นายแแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 6/2562 (งวตที่ 8) ประจำปึงบประมาณ 2562

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562


นายแพทยศรุดพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 5/2562 เพื่อเป็นซ่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุศลากร นำไปสู่การพัฒนาศักยภาฬในการทำงานและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ของหน่าวยงาน

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562


กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) สำหรับทีมสหวิชาชีพของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ บุคลากรสหวิชาชีพ สังกัดกรมสุขภาพจิต และผู้ที่สนใจ

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 28-29 พฤษภาคม 2562


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะนิเทศงานกรมสุขภาพจิต เนื่องในโอกาสนิเทศงานกรมสุขภาพจิตประจำปี 2562

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2562