ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 12 - 13 กรกฎาคม 2561


ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 10 - 11 กรกฎาคม 2561


กลุ่มภารกิจความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบานการนิติจิตเวช สำหรับทีมสหวิชาชีพในสถานบำบัดรักษา

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 20 - 22 มิถุนายน 2561


ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 19 - 20 มิถุนายน 2561


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2561