นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้การใช้ทักษะด้านเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤติสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งจัดโดยกลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 14 - 16 มีนาคม 2561


นายแพทย์อภิชาติ แสงสิน นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ทำการตรวจรักษาผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรี ผ่านระบบ Teleconference (ครั้งที่ 1)

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2561


กลุ่มภารกิจความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนางานวิจัยด้านนิติจิตเวช ปีงบประมาณ 2561 (ระยะที่ 1)

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 8 - 9 มีนาคม 2561