ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมคณะนิเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ณ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 7- 8 สิงหาคม 2561


เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมกิจกรรมเทิดไท้บารมี สดุดีองค์ราชัน ในโครงการน้อมลำรึกจิตใจเสริมสร้างสายใย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำโดยนางาสวเบญจวรรณ สามสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนางเอ็นดู วิเรปะนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ขอขอบพระคุณ คุณดารารัตน์ นิ้วประสิทธิ์ และคณะสโมสร ไลอ้อน ที่นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงผู้ป่วยใน

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561


ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 12 - 13 กรกฎาคม 2561


ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 10 - 11 กรกฎาคม 2561


กลุ่มภารกิจความเป็นเลิศด้านนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบานการนิติจิตเวช สำหรับทีมสหวิชาชีพในสถานบำบัดรักษา

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 20 - 22 มิถุนายน 2561


ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 19 - 20 มิถุนายน 2561


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2561