สถาบันราชานุกูลจะดำเนินการทำลายแฟ้มผู้ป่วยใน ที่ขาดการติดต่อเกิน 10 ปี ตั้งแต่ปี 2503 - 2550

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ซึมเศร้า เราคุยกันได้” (Depression Let’s Talk) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และตระหนักเห็นความสำคัญของการดูแลจิตใจ ตนเองและคนรอบข้างได้ด้วยการใช้หลัก “รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว”

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรม “ชาวกัลยาณ์ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน” เพื่อแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2560


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากร ให้การต้อนรับ ดร.อรทัย เขียวเจริญ ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมจัดทำระบบข้อมูลต้นทุนโรงพยาบาล (ด้านนิติจิตเวช) ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2560


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ และและคณะ เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2560


นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และบุคลากร ร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564) ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมเซเรนิตี้ โฮเทล แอนด์สปา ออนเซ็น จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ...

เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2560