ประกาศผลสอบ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 25-06-2563
2020-06-25 15:32:25

เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 25-06-2563
2020-06-25 15:32:13

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศผล 28-05-2563
2020-06-11 11:23:46

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศผล 28-05-2563
2020-06-11 11:23:31

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, ตำแหน่งผู้ช่ายพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผล 28-05-2563
2020-06-11 11:23:16

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผล 28-04-2563
2020-06-11 11:23:02

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล