ประกาศรับสมัคร


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคราบ
2020-07-13 12:59:52

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา,
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา