ข่าว กิจกรรม


นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กรครั้งที่ 5/2563
2020-05-29 07:28:53

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กรครั้งที่ 5/2563

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมติดตาม การดำเนินงานยาไปรษณีย์
2020-05-27 10:01:07

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมติดตาม การดำเนินงานยาไปรษณีย์ ระบบบริการทางการแพทย์ใหม่ New Normal Medical Service

ร่วมชี้แจงแผนการฟื้นฟูจิตใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
2020-05-26 09:00:04

ร่วมชี้แจงแผนการฟื้นฟูจิตใจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19 (Covid - 19)
2020-05-23 09:17:29

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19 (Covid - 19)

การนำเสนอ เรื่องการชำระเงินผ่าน QR code , Bill payment และ TAX invoice จากทีมงานธนาคารกสิกรไทย
2020-05-23 09:14:39

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมฟัง การนำเสนอจากทีมงานธนาคารกสิกรไทย เรื่องการชำระเงินผ่าน QR code , Bill payment และ TAX i

การฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2020-05-21 13:37:19

อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบหมายนโยบายการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดราชบุรี

สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ นำแพลทฟอร์ม หรือ QR Code "ไทยชนะ" เพื่อการติดตามตัว
2020-05-21 13:33:02

สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ นำแพลทฟอร์ม หรือ QR Code "ไทยชนะ" เพื่อการติดตามตัว หากพบมีผู้ใช้บริการติดโรคโควิด-19..

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบปรับปรุง
การให้บริการแบบวิถีใหม่ (New Normal)
2020-05-18 11:02:20

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออกแบบปรับปรุง การให้บริการแบบวิถีใหม่ (New Normal)

จำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality)
2020-05-15 21:07:38

จำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) สำหรับนำมาใช้บำบัด

ลงพื้นที่ให้ความรู้ และเยียวยาจิตใจเคสหลังรับการรักษาโรคโควิด 19
2020-05-14 15:24:49

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน และโรงพยาบาลบางเลน ให้ความรู้เรื่องโรคโควิด 19 การเฝ้าระวั

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำอาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ มาใส่ตู้กัลยาณ์เติมสุข
2020-05-13 13:50:53

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำอาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ มาใส่ต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทาน อุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์
2020-05-13 13:41:27

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมร

ประชุมการทำแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2020-05-13 13:34:27

ประชุมการทำแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปิดการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ “นิติจิตเวชศาสตร์” สำหรับแพทย์ประจำบ้าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19
2020-05-02 08:39:47

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการปิดการอบรม “นิติจิตเวชศาสตร์” สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

ประชุมภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาคโรคโควิด (COVID - 19) ในเขตสุขภาพที่ 5
2020-05-02 08:19:10

ประชุมภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาคโรคโควิด (COVID - 19) ในเขตสุขภาพที่ 5

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5
2020-05-01 11:08:01

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน

บริการตรวจประเมินผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ ผ่านระบบ tele-psychiatry
2020-04-29 10:09:54

บริการตรวจประเมินผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ ผ่านระบบ tele-psychiatry

บริษัท บีนฟอร์ จำกัด สาธิตการใข้งานกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ
2020-04-28 09:49:44

บริษัท บีนฟอร์ จำกัด สาธิตการใข้งานกล้องตรวจวัดอุณหภูมิในสถานการณ์ COVID-19

เยี่ยมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
2020-04-28 09:48:00

สถาบันฯ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เยี่ยมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค
2020-04-28 09:43:37

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค
2020-04-27 08:50:53

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมคณะทำงานระบบจัดยาล่วงหน้า / ยาไปรษณีย์
2020-04-20 11:19:43

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการประชุมคณะทำงานระบบจัดยาล่วงหน้า / ยาไปรษณีย์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้
2020-04-20 16:37:35

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

ประชุมติดตามผลการปรับบริการผู้ป่วยจิตเวช IPD
2020-04-18 14:44:58

ประชุมติดตามผลการปรับบริการผู้ป่วยจิตเวช IPD / ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปในward แรกรับ (quarantine ward) / ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยใน cohort

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 ลงเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังโรคโควิด-19
2020-04-18 14:28:29

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 ลงเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังโรคโควิด - 19 พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและวางแผนการดูแลผู้เข้ารับการกักตัว

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรศึกษาการใช้งานหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาระยะไกล
2020-04-16 15:16:06

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรศึกษาการใช้งานหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาระยะไกล

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค
2020-04-16 15:07:17

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ #ขอบคุณที่ร่วมสู้ไปด้วยกัน

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม
2020-04-14 17:27:35

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Tele - OPD
2020-04-14 11:30:44

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Tele - OPD

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยระบบ Tele-OPD เริ่มบริการ 13 เมษายน 2563
2020-04-11 16:15:21

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยระบบ Tele-OPD เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
2020-04-10 08:35:53

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ #สู้ไปด้วยกันก้าวไปด้วยกัน #คนไทยใจดี

ประชุมเพื่อปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ
2020-04-10 08:15:48

ประชุมเพื่อปรับรูปแบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ

ประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ(Table Top Exercise) ในการรับผู้ป่วยโควิด - 19 เข้ามารักษาในหอผู้ป่วย
2020-04-10 07:55:35

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ(Table Top Exercise) ในการรับผู้ป่วยโควิด - 19 เข้ามารักษาในหอผู้ป่วย Cohort ward ------------------------

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
2020-04-06 20:05:02

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาค

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมหอผู้ป่วยโรค COVID-19
2020-04-03 08:30:57

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิตติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมหอผู้ป่วยโรค COVID-19 (Cohort ward) ณ หอผู้ป่วยใน

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมรับมือภัย COVID-19
2020-04-02 15:15:25

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์พร้อมรับมือภัย COVID-19

ทีมงานจิตอาสาของสถาบันฯ ให้บริการสอบถามข้อมูลการส่งยาทางไปรษณีย์
2020-04-01 16:30:36

ทีมงานจิตอาสาของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการสอบถามข้อมูลการส่งยาทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และ Line

ปรับขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก
2020-03-31 18:37:15

รับขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก โดยมีการคัดกรอง วัดไข้ จัดโซนที่นั่งรอด้านนอกก่อนเข้าอาคาร และให้ผู้รับบริการนั่งเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยง

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมใจรับมือ ภัยโควิด ทำสื่อ ขอเชิญร่วมบริจาค Face Shield
2020-03-31 17:35:02

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมใจรับมือ ภัยโควิด ทำสื่อ ขอเชิญร่วมบริจาค Face Shield

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมใจรับมือภัยโควิด พ่นยาฆ่าเชื้อ
2020-03-30 18:40:58

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพิ่มความปลอดภัยสู้ภัย COVID-19 โดยได้มีการพ้นยาฆ่าเชื้อในตึกผู้ป่วย...

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผ่านช่องทางระบบ ZOOM VDO Conference
2020-03-30 18:32:24

นายแพทย์ศรุตพันธ์ุ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์.. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผ่านช่องทางระบบ ZOOM VDO Conference

อธิบดีกรมสุชภาพจิต ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานการจัด Cohort ward
2020-03-30 18:31:41

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุชภาพจิต ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานการจัด Cohort ward

พญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ ผู้สือข่าวจากไทยรัฐ TV 32
2020-03-30 18:30:37

พญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ ผู้สือข่าวจากไทยรัฐ TV 32

ร่วมประชุม กับ กบบส. เรื่อง การจัด Cohort ward เพื่อเตรียม รับมือ กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
2020-03-30 18:29:42

ร่วมประชุม กับ กบบส. เรื่อง การจัด Cohort ward เพื่อเตรียม รับมือ กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

กลุ่มงาน IT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดเตรียม อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยนอก..
2020-03-30 18:29:14

กลุ่มงาน IT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดเตรียม อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยนอก..

ตึกนิติภัทร์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำร่องทดลอง การใช้ระบบ IPD Paperless
2020-03-30 18:28:35

การพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช (ตึกนิติภัทร) การนำร่องทดลอง การใช้ระบบ IPD Paperless

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Psychodrama Therapy สำหรับสหวิชาชีพ..
2020-03-30 18:28:03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Psychodrama Therapy สำหรับสหวิชาชีพฯ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

จัดอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM สำหรับประชุมออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส....
2020-03-17 17:26:39

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันกลัยาณ์่ราชนครินทร์จัดอบรมการใช้โปรแกรม ZOOM สำหรับประชุมออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ไวรัส....

กิจกรรม RM round
2020-03-13 20:38:43

ทีมคณะกรรมการความเสี่ยง นำทีมโดยหัวหน้าทีมทันตแพทย์หญิงปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์ จัดกิจกรรม RM round " สือสาร น้อมรับฟัง ร่วมทาง ให้เวลา พี่น้อง....

อบรมทักษะการดูแลและการประเมินอาการผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่ายจิตเวชสูงอายุ
2020-03-13 13:48:03

อบรมทักษะการดูแลและการประเมินอาการผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่ายจิตเวชสูงอายุ

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการงานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น ครั้งที่ 5
2020-03-12 22:32:46

นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการงานจ้างก่อสร้างอาคาร

โครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบรมพัฒนาจิตเพื่อออกแบบชีวิตก่อนลมหายใจสุดท้าย
2020-03-12 22:32:46

ชมรมจริยธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมพัฒนาจิตเพื่อออกแบบ ชีวิตก่อนลมหายใจสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย

วางแผนออกแบบระบบนำร่องการใช้ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะตรวจจับแยกแยะใบหน้าและพฤติกรรม ด้วย AI
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยมีนายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมกับทีมบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด เข้าสำวจพื้นที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่ 5
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจเครือข่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับคลินิกหมอครอบครัว (PCC,Primary Care Cluster)

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต”
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธาน นำข้าราชกา แและเจ้าหน้าที่ ของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”

กิจกรรม RM round ที่กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
2020-03-12 22:32:46

คณะกรรมการความเสี่ยง นำทีมโดยแพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย เป็นหัวหน้าทีมคณะกรรมการความเสี่ยงจัดกิจกรรม RM round " ฟังหัวใจคนทำงาน จิตประสาน องค์กร

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สําหรับผู้ป่วยใน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2562
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร "โครงการอบรมมาตรการลดและคัดแยกขะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต" ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลกระทุ่มล้ม
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยคณะลงตรวจราชการ ..

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้จัดการสุขภาพ
2020-03-12 22:32:46

งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอา

อบรมแนวทางการประเมินการส่งต่อและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูง
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมแนวทางการประเมิน การส่งต่อและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้มาศึกษาดูงาน
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงสลักจิต แสงสิน หัวหน้างานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นตัวแทนผู้อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ที่มาศึกษาดูงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพจิตประชาชน
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมสหวิชาชีพจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 และคลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพจิตประชาชน

นําเสนอผลงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขัง โดยผ่านการประชุมทางไกล
2020-03-12 22:32:46

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจํา ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ เป็นการสร้างความตระหนักและร่วมกันพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผู้ต้องขังในเรือนจําให้ครอบคลุม

การประชุมสื่อสารองค์กรครั้งที่ 2/2562
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กรครั้งที่ 2/2562 การประชุุมสื่อสารองค์กรเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมณ์ สาธารณสุขนิเทศ นําคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมคณะทำงานกำจัดลูกน้ำยุงลายและพาหะนำโรค
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และกองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประชุมคณะทำงานกำจัดลูกน้ำยุงลายและพาหะนำโรค

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อระบบการบริหารความเสี่ยง
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบได้อย่างมีคุณภาพ

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ณ จังหวัดนครปฐม
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมณ์ สาธารณสุขนิเทศ นําคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดนครปฐม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยซึมเศร้า
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป งานบริการโรคซึมเศร้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยซึมเศร้า วิทยากรโดย ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมเพื่อปรับแบบการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก
2020-03-12 22:32:46

นายสรพงษ์ ทัพกวิมล สถาปนิกชํานาญการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนบุคลากรสถาบัน ร่วมกันประชุมเพื่อปรับแบบการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก

จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ (TableTop)
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะ (TableTop) เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสามารถนำไปใช้ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันในส่วนที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย (นอกเวลาราชการ)
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย (นอกเวลาราชการ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย และสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางบริการจิตเวชในสถานพินิจ
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางบริการจิตเวชในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

อบรมการซ้อมแผนด้านวิกฤตสุขภาพจิตและการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ ของทีม MCATT
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดอบรมการซ้อมแผนด้านวิกฤตสุขภาพจิตและการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ ของทีม MCATT ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพที่ 5 เพื่อเสริมทักษะและมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น

โครงการซ้อมแผนด้านวิกฤตสุขภาพจิต การช่วยเหลือด้านการแพทย์และระบบบัญชาการณ์
2020-03-12 22:32:46

งานบริการจิตเวชทั่วไป/MCC/ฆ่าตัวตาย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่5 และภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 จัดโครงการซ้อมแผนด้านวิกฤตสุขภาพจิต การช่วยเหลือด้านการแพทย์และระบบบัญชาการณ์

รับ Surveillance visit ระบบ ISO 9001: 2015 และระบบ ISO 27001: 2013
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับ Surveillance visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) (URS)

รับ Surveillance visit ระบบ ISO 9001: 2015 และระบบ ISO 27001: 2013
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001: 2013 จากการรับ Surveillance visit จากผู้ตรวจประเมินภายนอก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์(ประเทศไทย) (URS)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพของกลุ่มภารกิจ
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพของกลุ่มภารกิจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามแผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร สู่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กรมสุขภาพจิต
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร สู่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตรวม 40 หน่วยงาน

อบรมการใช้เครื่องมือ TransCranial Magnetic Stimulation (TMS)
2020-03-12 22:32:46

งานบริการโรคซึมเศร้า กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป จัดอบรมการใช้เครื่องมือ TransCranial Magnetic Stimulation (TMS) เพื่อให้บุคลากรสหวิชาชีพของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือบําบัดผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า

โครงการติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กพื้นที่ห่างไกล
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กพื้นที่ห่างไกลในโครงการพระราชดำริ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านทิไล่ป้า, บ้านปางสนุก อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ออกหน่วยบูรณาการจัดระเบียบคนเร่ร่อนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ออกหน่วยบูรณาการจัดระเบียบคนเร่ร่อนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เวลา 21.30 น. - 01.00 น. รวมจำนวนผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต จำนวน 11 ราย

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ณ จังพวัดเพชรบุรี
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุณิพงษ์ ผู้ดรวจราชการ เขดสุขภาพที่ 5 เเละนายเเพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ นำคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ณ จังพวัดเพชรบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางตามกลุ่มโรค
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางตามกลุ่มโรค เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์และแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทางตามโรค

โครงการ Health Promoting Hospital (HPH)
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จัดโครงการ Health Promoting Hospital (HPH) โดยมี นพ. ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 3 ปี 2562
2020-03-12 22:32:46

นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โครงการอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและสารเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 2

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2562
2020-03-12 22:32:46

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อระบบการบริหารความเสี่ยง
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยง

อบรมปฏิบัติการอบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
2020-03-12 22:32:46

งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป นำทีมโดย นพ.ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ หัวหน้างานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการอบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้จัดการสุขภาพและผู้ดูแล เขตสุขภาพที่ 5

ประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุคคลผู้เกษียณอายุราชการปี 2562
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบำเหน็จความชอบฯ จัดประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุคคลผู้เกษียณอายุราชการปี 2562 เพื่อให้ความรู้และจัดทำฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและสมบูรณ

โครงการ Health Promoting Hospital (โยคะ)
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการ Health Promoting Hospital (HPH) กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ (โยคะ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ออกหน่วยบูรณาการจัดระเบียบคนเร่ร่อนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ออกหน่วยบูรณาการจัดระเบียบคนเร่ร่อนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เวลา 21.30 น. 01.00น. ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองช่วยเหลือผู้ปวยจิตเวชเร่ร่อนและบุคคลไร้ที่พึ่ง

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการ เรื่อง การพัฒนาระบบจ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20

โครงการอบรมปฏิบัติการอบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม จังหวัดนครปฐม
2020-03-12 22:32:46

งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป นำทีมโดย นพ.ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ หัวหน้างานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการอบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้จัดการสุขภาพและผู้ดูแล เขตสุขภาพที่ 5

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/62
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อสรุปการดำเนินงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปี 2561
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) เขตสุขภาพที่ 10 ประธานมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในนามทีม MCATT กรมสุขภาพจิต ประจำ ณ จุดคัดกรอง
2020-03-12 22:32:46

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในนามทีม MCATT กรมสุขภาพจิต ประจำ ณ จุดคัดกรอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จากโรงพยาบาลศรีธัญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
2020-03-12 22:32:46

งานบริการโรคซึมเศร้า กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพื่อให้บุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีความรู้และทักษะในการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม

ต้อนรับ นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2020-03-12 22:32:46

นางบุญนำ เล้าโสภาภิรมย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรให้การต้อนรับ นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 5
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 5 และกรุงเทพมหานคร 7 เขต ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์

ทีม MCATT ออกหน่วยบูรณาการจัดระเบียบคนเร่ร่อนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
2020-03-12 22:32:46

ทีม MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ออกหน่วยบูรณาการจัดระเบียบคนเร่ร่อนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 02.00 น. ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนและบุคคลไร้ที่พึ่ง

เข้าร่วมประชุมในนามตัวแทนกรมสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 และ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เป็นประธานสรุปการตรวจราชการ รอบที่ 1 ณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

โครงการอบรมปฏิบัติการอบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
2020-03-12 22:32:46

งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป นำทีมโดย นพ.ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ หัวหน้างานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการอบรมการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม ที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้จัดการสุขภาพและผู้ดูแล เขตสุขภาพที่ 5

ต้อนรับนายประกอบ วงศ์ผลวัต เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิตและคณะ
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมโดยนางบุญนำ เล้าโสภาภิรมย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายประกอบ วงศ์ผลวัต เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิตและคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 61
2020-03-12 22:32:46

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในงานวันครบรอบ 27 ปี วันสถาปนากรมสุขภาพจิต และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ 2562

โครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สำหรับผู้รับบริการ
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมตามประเพณีของไทย

ทีม MCATT ออกหน่วยบูรณาการจัดระเบียบคนเร่ร่อนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
2020-03-12 22:32:46

ทีม MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ออกหน่วยบูรณาการจัดระเบียบคนเร่ร่อนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 02.00 น. ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนและบุคคลไร้ที่พึ่งที่อาศัยอย

โครงการประชุมปฏิบัติการ ผู้สูงวัยเข้าใจ เข้าถึง สุขภาพจิตดี จำดี มีสติ
2020-03-12 22:32:46

งานบริการจิตเวชผู้สูงอายุ กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ ผู้สูงวัยเข้าใจ เข้าถึง สุขภาพจิตดี จำดี มีสติ เนื่องในโอกาส วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ตั้งจุดคัดกรองเพื่อถวายความปลอดภัยแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม และโรงพยาบาลสามพราน ตั้งจุดคัดกรองเพื่อถวายความปลอดภัย แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี
2020-03-12 22:32:46

งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดโครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพ “กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานรายจังหวัด” จังหวัดสุพรรณบุรี

อบรมเชิงปฎิบัติการ การลงข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชในโปรแกรม HOSxP
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การลงข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชในโปรแกรม HOSxP เพื่อพัฒนาบุคลากรทีมสหวิชาชีพผู้ปฎิบัติงานในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม HOSxP

อบรมสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร
2020-03-12 22:32:46

ทีมส่งเสริมสุขภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร เพื่อเพิ่มความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กรให้มีความสุข 8 มิติ

ประชุมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 4/2562
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 4/2562 การประชุุมสื่อสารองค์กรเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

ต้อนรับ นางอำพัน จารุทัสนางกูร ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมโดยนางบุญนำ เล้าโสภาภิรมย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางอำพัน จารุทัสนางกูร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

จัดอบรมการใช้ห้อง Snoezelen ในหัวข้อ “ รู้จัก Snoezelen Room”
2020-03-12 22:32:46

งานบริการสุภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำโดยงานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดอบรมการใช้ห้อง Snoezelen ในหัวข้อ “ รู้จัก Snoezelen Room”

ทีม MCATT ออกหน่วยปฏิบัติงานด้านการแพทย์เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
2020-03-12 22:32:46

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ในนามทีม MCATT กรมสุขภาพจิต ออกหน่วยปฏิบัติงานด้านการแพทย์เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ ณ จุดคัดกรองถนนพระจันทร์ สนามหลวง

ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางอำพัน เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
2020-03-12 22:32:46

นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากร กลุ่มอำนวยการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางอำพัน จารุทัสนางกูร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ร่วมในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารผู้ป่วยใน
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารผู้ป่วยใน

จัดแถลงข่าวปิดกิจกรรม เรื่อง “ขอโอกาส ขอที่ยืน คืนคุณค่า ผู้ป่วยจิต”
2020-03-12 22:32:46

นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชฟีธีบรมราชาภิเษก และให้กำลังใจแก่ทีม MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินและฟื้นฟูความสามารถ ในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช รุ่นที่ 1
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินและฟื้นฟูความสามารถ ในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช รุ่นที่ 1

อบรม “ให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ”
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการอบรม “ให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ” ภายใต้โครงการ Health Promoting Hospital (HPH)

ประชุมปรับแบบอาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
2020-03-12 22:32:46

นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมคณะ ประชุมปรับแบบอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ที่จะมีการจัตทำคำของบประมาณในอนาคตอันใกล้

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินและฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช รุ่นที่ 2
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินและฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช รุ่นที่ 2

โครงการ Transformative Learning
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ในเขตสุขภาพที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และแรงบันดาลใจในการทำงานกับผู้ป่วยจิตเวช

พิธีเปิดและมอบศาลาสมาธิบำบัด
2020-03-12 22:32:46

คณะสโมสรโรตารีกรุงเทพ-พระราม3 นำทีมโดยนายกมะลิวรรณ ประยงค์พันธุ์ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ-พระราม 3 ร่วมในพิธีเปิดและมอบศาลาสมาธิบำบัด มูลค่ารวม 1,390,000 บาท แก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จากสถาบันราชานุกูล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสรณ์ศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และข้าราชการ เป็นตัวแทนจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลัย สักการะอนุสรณ์ เนื่องในวัน "อนุสรณ์ศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว"

โครงการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้านจิตเวช Telepsychiatry
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้านจิตเวช Telepsychiatry โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านจิตเวชสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย

กิจกรรมถวายบังคมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จุดเทียนน้อมรำลึก
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรม ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายบังคมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จุดเทียนน้อมรำลึก

ทำแปลงปลูกสุมนไพรมาใช้บำบัดรักษาโรคจิตเวช
2020-03-12 22:32:46

กรมสุขภาพจิต มีนโยบายนำการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และยาสมุนไพร มาใช้บำบัดรักษาโรคจิตเวช หรืออาการทางกายที่เกิดมาจากสาเหตุทางจิตใจ

ประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 14/2562
2020-03-12 22:32:46

นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 14/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการอาคารผู้ปวยในนิติจิตวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 2

ทีมสหวิชาชีพออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิต
2020-03-12 22:32:46

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิต ในกิจกรรนิทรรศการองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

RM round "ด้วยเข้าถึง ใส่ใจ ตามรอย"
2020-03-12 22:32:46

ทันตแพทย์หญิงปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์ รองประธานคณะกรรมการความเสี่ยง นำทีมคณะกรรมการฯ RM round "ด้วยเข้าถึง ใส่ใจ ตามรอย"

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนเอกสารคุณภาพ
2020-03-12 22:32:46

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนเอกสารคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในแนวเดียวกั

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนเอกสารคุณภาพ
2020-03-12 22:32:46

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนเอกสารคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในแนวเดียวกัน

ประชุม อภิปราย ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาตร์ ที่ 2
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ประชุม อภิปราย ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ของกรมสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาตร์ ที่ 2 ของสถาบันฯ (งานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง )

RM round "ด้วยเข้าถึง ใส่ใจ ตามรอย" ครั้งที่ 3
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย รองประธานคณะกรรมการความเสี่ยง นำทีมคณะกรรมการฯ RM round "ด้วยเข้าถึง ใส่ใจ ตามรอย" เพื่อเป็นการเข้าถึงปัญหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

พิธีมอบคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมปากกาดิจิทัล ให้กับเจ้าหน้าที่
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ดูสถานที่สร้างโรงพยาบาลจิตเวชแห่งใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการพัฒนาระบบบริการรับยาร้านยาใกล้บ้าน
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการรับยาร้านยาใกล้บ้าน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยา ในสถานพยาบาลของรัฐ

กิจกรรมวันลอยกระทงแก่ผู้ป่วยใน ปี 2562
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชครินทร์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทงแก่ผู้ป่วยใน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ป่วย ในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

ประชุมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2020-03-12 22:32:46

คณะกรรมการที่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิชาชีพ ร่วมประชุมการพัฒนาระบบเทโนโลยีสารสนทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการให้ทันสมัย และถูกต้องรวดเร็ว

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริการคลินิกพิเศษฉพาะทางนอกเวลาราชการ
2020-03-12 22:32:46

คณะกรรมการบริหารคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริการคลีนิกพิเศษฉพาะทางนอกเวลาราชการ ที่ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ทีม MCATTออกหน่วยบูรณาการจัดระเบียบคนเร่ร่อน
2020-03-12 22:32:46

ทีม MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ออกหน่วยบูรณาการจัดระเบียบคนเร่ร่อนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 09.00 น. ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนและบุคคลไร้ที่พึ่งที่อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะ

ศึกษาดูงาน ระบบการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยเครื่อง TMS
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชทั่วไป แพทย์หญิงปวิตรา มงคลเนาวรัตน์ หัวหน้างานบริการโรคซึมเศร้า นำทีมสหวิซาชีพ เข้าศึกษาดูงาน ระบบการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยเครื่อง TMS ณ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปวยจิตเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

อบรมการใช้งานครุภัณฑ์โดรนเพื่อการขนส่งยาและเวชภัณฑ์
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำโดย นพ.ศรุตพันธุ์ จักพันธุ์ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมคณะ ร่วมเข้าอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการใช้งานครุภัณฑ์โดรนเพื่อการขนส่งยาและเวชภัณฑ์

ออกบริการหน่วยแพทย์รับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมสหวิชาชีพ ออกบริการหน่วยแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.นครปฐม รับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ติดตั้งและเปิดใช้งาน ระบบ IPD Paperless ที่หอผู้ป่วยใน
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัทบางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จำกัด ร่วมกันติดตั้งและเปิดใช้งาน ระบบ IPD Paperless ที่หอผู้ป่วยในเป็นวันแรก

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ สรพ.
2020-03-12 22:32:46

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงศ์เพื่อให้แต่ละทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของสรพ.

ประชุมการรายงานผลการจัดทำระบบต้นทุนโรงพยาบาล ปีงบ 61
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จัดการประชุมการรายงานผลการจัดทำระบบต้นทุนโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

ร่วมทดลองหลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และแพทย์หญิงวิชชุดา จันทราษฎร์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำทีมวิทยากรจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ร่วมทดลองหลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

โครงการหน่วยแพทย์คลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 33
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 33, สำนักอนามัย, สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, สำนักงานหลักประกันสุขภาพ กทม. และหน่วยแพทย์ 4 เหล่าทัพ จัดโครงการหน่วยแพทย์คลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพะราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต ร่วมกับ กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิต ปัญหาทางจิตเวชต่างๆ

คณะบุคลกรของมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิต ปัญหาทางจิตเวช
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต ร่วมกับ กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิต ปัญหาทางจิตเวชต่างๆ รวมทั้ง สื่อสาร ให้ข้อมูลแนะนำบริการ

เข้าร่วมการประชุมวางแผน อภิปราย และทำการทดลองระบบการให้บริการทางไกลด้านจิตเวช (Telepsychiatry)
2020-03-12 22:32:46

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้านจิตเวช (Telepsychiatry) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานการเงินและบัญชี งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมวางแผน อภิปราย และทำการทดลองระบบการให้บริการทางไกลด้านจิตเวช (Telepsychiatry)

กิจกรรมรวมพลังยึดมั่นในความดี ตามรอยพระบารมี เพื่อชีวีที่เป็นสุข วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
2020-03-12 22:32:46

นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วม "กิจกรรมรวมพลังยึดมั่นในความตี ตามรอยพระบารมี เพื่อชีวีที่เป็นสุข" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด มอบเงินให้จากกิจกรรมสาธารณประโยชนของบริษัท
2020-03-12 22:32:46

บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด โดยคุณนิวัตร อารีวรารักษ์ ได้มอบเงินสดจำนวน 50,000 บาท ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR) ของบริษัท

เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ
2020-03-12 22:32:46

นายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดคลินิก ให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ โดยมีแพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย หัวหน้างานบริการจิตเวชสารเสพติด เป็นผู้กล่าวรายงาน

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น
2020-03-12 22:32:46

นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น ครั้งที่ 15/2562

กลุ่มงานโภชนาการ จัดอบรมอาหารปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานโภชนาการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมอาหารปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร กรมอนามัย

ประชุมปรึกษาแนวทางการรับตัวผู้ป่วยของสถาบันฯ ที่มีภาวะฉุกเฉินแทรกซ้อนทางกาย
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาราชนครินทร์ นำทีมกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชทั่วไป กลุ่มภารกิจการพยาบาล กลุ่มงานการเงินและบัญชี /ตรวจสอบสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการรับตัวผู้ป่วยของสถาบันฯ ที่มีภาวะฉุกเฉินแทรกซ้อนทางกาย (Refer out) กับ รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 9/62 โครงการอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานการเงินและบัญชี จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริการที่สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด ภาษากาย และการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว

ประซุม เรื่อง การดูแลผู้ป่วย Refer out กับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
2020-03-12 22:32:46

พญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และหัวหน้าลุ่มภารกิจบริการจิตเวช และนายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำผู้แทนจากทีมบริการจิตเวชของสถาบันกัลยาราชครินทร์ เข้าปรึกษาประซุมร่วมกับ พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

ประซุม เรื่อง การดูแลผู้ป่วย Refer out กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
2020-03-12 22:32:46

พญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวช และนายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำผู้แทนจากทีมบริการจิตเวชของสถาบันกัลยาราชนครินทร์ เข้าปรึกษาประชุมร่วมกับกลุ่มผู้บริหาร และหัวหน้งานการพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ลงพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูทางด้านจิตใจ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจเครือข่ายร่วมกับงานบริการ MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ทีมผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กองกำลังพิทักษ์ ชายแดนพม่ากับกองกำลังทหารเมียนมายิงปะทะกับกองกำลังทหารมอญ

คณะบุคลากรเข้าขอพรปีใหม่จากผู้บริหารกรมสุขภาพจิต
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมโดย นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และคณะ เข้าขอพรปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน จากผู้บริหารกรมสุขภาพจิต

ประซุม เรื่อง การดูแลผู้ป่วย Refer out กับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
2020-03-12 22:32:46

พญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และหัวหน้าลุ่มภารกิจบริการจิตเวช และนายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำผู้แทนจากทีมบริการจิตเวชของสถาบันกัลยาราชครินทร์ เข้าปรึกษาประซุมร่วมกับ พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

ประซุม เรื่อง การดูแลผู้ป่วย Refer out กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
2020-03-12 22:32:46

พญ.จุฬาลักษณ์ ตรีสุวรณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวช และนายศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำผู้แทนจากทีมบริการจิตเวชของสถาบันกัลยาราชนครินทร์ เข้าปรึกษาประชุมร่วมกับกลุ่มผู้บริหาร และหัวหน้งานการพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ลงพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูทางด้านจิตใจ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจเครือข่ายร่วมกับงานบริการ MCATT สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ทีมผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กองกำลังพิทักษ์ ชายแดนพม่ากับกองกำลังทหารเมียนมายิงปะทะกับกองกำลังทหารมอญ

คณะบุคลากรเข้าขอพรปีใหม่จากผู้บริหารกรมสุขภาพจิต
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมโดย นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และคณะ เข้าขอพรปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน จากผู้บริหารกรมสุขภาพจิต

ประชุมร่วมกับสถาปนิกผู้ออกแบบปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
2020-03-12 22:32:46

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาราชนครินทร์ และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ได้จัดประชุมร่วมกับ สถาปนิกผู้ออกแบบปรับปรุงอาคาร โดยนำข้อมูลจากทีมสหวิชาชีพและผู้แทนทุกหน่วยบริการในสถาบันกัลยาฯ มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนปรับปรุง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 (Renovation OPD)

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
2020-03-12 22:32:46

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เพื่อร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน

ประชุมเพื่อทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานด้านระบบบริหารคุณภาพ และด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
2020-03-12 22:32:46

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกัลขาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเพื่อทบทวนและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านระบบบริหารคุณภาพและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเยี่ยมสำรวจติดตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ 27001

ลงพื้นที่ส่งต้วผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในการดูแล (ผู้ป่วย 3S) กลับคืนสู่พื้นที่
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจบริการจิตเวช (งานบริการโรคจิต) และงานพยาบาลจิตเวชชุมชน ลงพื้นที่ส่งต้วผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในการดูแล (ผู้ป่วย 3S) กลับคืนสู่พื้นที่โดยมีการประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน/องค์การบริหารส่วนตำบล/อาสาสมัครสาธารณสุข และเครือข่ายสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมปทวน/โรงพยาบาลห้วยพลู สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบแรก ปึงบ 63 จังหวัดเพชรบุรี
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงอำพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ พร้อมด้วยคณะลงตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบแรก ประจำปึงบประมาณ 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัตตั้งคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ใน รพ.จิตเวช
2020-03-12 22:32:46

น.ส.พรินทร ปิ่นสุภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจจิตเวทั่วไป (งานบริการจิตเวชสารเสพติด) และพท.ป. ณัฐนรี ชื่นชูจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มภารกิจสนับสนุนบริการทางการแพทย์ (งานแพทย์ทางเลือก) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการจัตตั้งคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ใน รพ.จิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต

จัดกิจกรรมวันด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับเทศบาลกระทุ่มล้ม
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับเทศบาลกระทุ่มล้มจัดกิจกรรมให้เต็กๆ ได้สนุกสนาน เนื่องในวันด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเล่นเกม เลี้ยงอาหารขนม และเครื่องดื่มฟรี การจับฉลากมอบของรางวัล

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001
2020-03-12 22:32:46

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับ Surveillance visit ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013

พิธีทำบุญตักบาตร และจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้ป่วยใน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สำหรับผู้ป่วยใน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 และภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการ

ต้อนรับผู้ช่วยกงสุล สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
2020-03-12 22:32:46

ผู้ช่วยกงสุล สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยมีแพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับในครั้งนี้

อบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานการเงินและบัญชี จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริการที่สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และเสริมทักษะความรู้ ความข้าใจในเรื่องภาษาพูด ภาษากาย และการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบแรก ปีงบ 63 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
2020-03-12 22:32:46

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และนพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ พร้อมคณะ ลงตรวจราชการกรณีปกติ รอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2563

การรับ Surveillance Visit ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 และ ISO27001
2020-03-12 22:32:46

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001 ทำให้บุคลากรทุกคน ต่างตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับและผู้ให้บริการ

การนำเสนอ เรื่อง ระบบการป้องกัน และเฝ้าระวังผู้ป่วย จาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และทีมบุคลากร เข้าร่วมฟังการนำเสนอจาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เรื่อง ระบบการป้องกัน และเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาท ทำร้ายกัน ทำร้ายตนเอง และการหลบหนี

ลงตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบแรก ปีงบ 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ พร้อมด้วยคณะ ลงตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม RM round "ฟังด้วยใจ เชื่อมจิ๊กซอ เรียงร้อยประสานการทำงาน"
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงปียะรัตน์ เฉลืมสุขสันต์ หัวหน้าทีมคณะกรรมการความเสี่ยง นำทีมคณะกรรมการฯ จัดกิจกรรม RM round "ฟังด้วยใจ เชื่อมจิ๊กซอ เรียงร้อยประสานการทำงาน" โดยครั้งนี้ได้ลงเยี่ยมรับฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหารความเสี่ยงที่งานเวชระเบียน และงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

โครงการพัฒนาระบบงานบริการรักษาฟื้นฟูทางจิตเวชด้วยเครื่องมือ TMS รุ่นที่ 2
2020-03-12 22:32:46

งานบริการโรคซึมเศร้า กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบงานบริการรักษาฟื้นฟูทางจิตเวชด้วยเครื่องมือ TMS รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทีมสหวิชาชีพมีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือ IMS

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ศึกษาดูงานด้านการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยระบบดิจิทัล
2020-03-12 22:32:46

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ฯ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยระบบดิจิทัล

ประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางสุขภาพจิตจากการใช้สารเสพติด
2020-03-12 22:32:46

พญ.วรินทร พิพัฒน์เจริญชัย หัวหน้างานบริการจิตเวชสารเสพติด สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 ประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางสุขภาพจิตจากการใช้สารเสพติด

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ศึกษาดูงานการใช้หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ การนำโดรนจัดส่งยาไปยังหอผู้ป่วยใน
2020-03-12 22:32:46

นางกัลนิกา ศรีวงค์วรรณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ที่มาศึกษาดูงานการใช้หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ธันวาคม 2562
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รอบเดือน ธันวาคม 2562

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบแรก ปีงบ 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์กิตติ กรรรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วยคณะลงตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบแรกประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย

ประชุมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
2020-03-12 22:32:46

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อสื่อสารนโยบายและข่าวสารต่างๆ แก่บุคลากรของสถาบันฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกรในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจเครือข่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ แพทย์ เภสัชกรในการตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการใช้ยาทางจิตเวช เขตสุขภาพที่ 5 และเภสัชกรร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจ่ายยาจิตเวชที่ร้านยา

อบรมการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร เรื่องวิธีการป้องกันไวรัสโคโรน่า
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิชเซส จำกัดจัดการอบรมการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร เรื่องวิธีการป้องกันไวรัสโคโรน่า และการใช้วัสดุอุปกรณ์ การใช้น้ำยาต่างๆ มารยาทในการทำงาน ระเบียบ วิธีปฏิบัติ

จัดกิจกรรม RM round ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา และงานรังสีวิทยา
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย หัวหน้าทีมคณะกรรมการความเสี่ยง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมคณะกรรมการความเสี่ยง จัดกิจกรรม RM round "ทุกส่วนสัมพันธ์อุดมการณ์เดียวกัน ยึดมั่นพัฒนา "เพื่อพัฒนาระบบความเสี่ยงในองค์กร ให้เกิดความเชื่อมั่น ต่อผู้รับบริการ

เยี่ยมครอบครัวและชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
2020-03-12 22:32:46

นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมสหวิชาชีพลงเยี่ยมครอบครัวและชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลสามชุก

เยี่ยมครอบครัวและชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2020-03-12 22:32:46

ทีมจิตเวชชุมชนและนักสังคมสงเคราะห์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ รพ.สต นาหูกวาง และ รพ.สต. หนองหอย ลงเยี่ยมครอบครัวและเตรียมชุมชน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมต้านไวรัส โคโรนาใหม่ 2019 และ Big Cleaning Week
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำทีมบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมต้านไวรัส โคโรนาใหม่ 2019 และ Big Cleaning Week

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับกระทรวงสาธารณสุข
2020-03-12 22:32:46

นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กับกระทรวงสาธารณสุข

ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น
2020-03-12 22:32:46

นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในนามประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ งวดที่ 2
2020-03-12 22:32:46

นางสาววงษ์เดือน สายสุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ในนามประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

ให้ความรู้การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
2020-03-12 22:32:46

ทีมแพทย์และพยาบาล โดย พญดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และที่ปรึกษากลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต เป็นวิทยากรให้ความรู้การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช ผู้ที่ใช้สารเสพติด และการจัดการพฤติกรรมรุนแรง แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำเดือน ครั้งที่1/2563
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงวรินทร พิพัฒน์เจริญชัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำเดือน ครั้งที่1/2563 เพื่อแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกัน

ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิต ณ วัดเทพศิรินทราวาส
2020-03-12 22:32:46

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพจิตแก่ประชนชาชน เนื่องในโอกาสพระบาทสมเต็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จ ณ วัดเทพศิรินทราวาส

ร่วมออกหน่วย MCATT ลงพื้นที่ปฎิบัติการดูแลจิตใจประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมา
2020-03-12 22:32:46

ทีมสหวิชาชีพสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมออกหน่วย MCATT (ทีมวิกฤตสุขภาพจิต) กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ปฎิบัติการดูแลจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สูญเสียที่จังหวัดนครราชสีมา

อบรมโครงการวางแผนการใช้เงิน Happy Money รุ่นที่ 1
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการวางแผนการใช้เงิน Happy Money รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถและความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน

อบรมโครงการวางแผนการใช้เงิน Happy Money รุ่นที่ 2
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัตโครการวางแผนการใช้เงิน Happy Money รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรมีวินัยในการใช้จ่ายงินมีความสามารถและความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับจ่ายและออมเงินในแต่ละเดือน

ศึกษาดูงานการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชเด็ก ณ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
2020-03-12 22:32:46

คณะอาจารย์และนักศึกษา ปริญญาโท สาขาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชเด็ก ณ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

การอบรมสื่อสารการใช้เครื่องมือ BPRS ในการติดตามอาการผู้ป่วยจิตเภท
2020-03-12 22:32:46

กลุ่มภารกิจบริการ (งานบริการโรคจิตเภท) ร่วมกับ กลุ่มการพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดการอบรมสื่อสารการใช้เครื่องมือ BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) ในการติดตามอาการผู้ป่วยจิตเภท ที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในของสถาบันกัลยาราชนครินทร์ โดยแบบประเมิน BPRS

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบแรก ปีงบ 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทัษ์ ผู้ตวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยคณะลงตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2/2563
2020-03-12 22:32:46

นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2/2563 การประชุมสื่อสารองค์กรเป็นการสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

213 การอบรมโครงการ Transformative Learning สำหรับนักสังคมสงเคราะห์
2020-03-12 22:32:46

213 นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการ Transformative Learning

214อบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 3
2020-03-12 22:32:46

214กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 3

จัดกิจกรรม RM round กลุ่มงานจิตวิทยาต่อด้วยงานพยาบาลจิตเวชชุมชน
2020-03-12 22:32:46

ทันตแพทย์หญิงปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์ เป็นประธานนำทีมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดกิจกรรม RM round "ฟังด้วยใจ ไปด้วยกัน จิตมุ่งมั่น สร้างสรรค์อุดมการณ์ "

ทีมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมงานพยาบาลผู้ปวยใน
2020-03-12 22:32:46

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมโดย พญ.กมลชนก มนตเสวี ประธานทีมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมงานพยาบาลผู้ปวยใน

ร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวโคราชก้าวไปข้างหน้า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2020-03-12 22:32:46

นายแพทยศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นำทีมบุคลากรร่วมกัน "พับนกกระเรียน" ในกิจกรรม Team Korat จัดโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวโคราชก้าวไปข้างหน้าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะลงตรวจราชการและนิเทศงาน
2020-03-12 22:32:46

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยคณะลงตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบแรก ประจำปงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดนครปฐม

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดอบรมความเสี่ยงให้กับบุคลากรใหม
2020-03-12 22:32:46

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดอบรมให้กับบุคลากรใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและสร้างความเข้าใจในรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น งวดที่ 5
2020-03-12 22:32:46

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในนามประธานคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร

ตัวแทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย บริจาคถุงผ้าสำหรับใส่ยาและเสื้อชั้นใน
2020-03-12 22:32:46

ตัวแทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย บริจาคถุงผาสำหรับใส่ยา 100 ใบ และเสื้อชั้นใน 21 ตัว ให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนแนวนโยบายในการลดการใช้ถุงพลาสติกภายในโรงพยาบาลและต้องการลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

เข้ารับการอบรมโครงการ
2020-03-12 22:32:46

เข้ารับการอบรมโครงการ "MWA CARE&SHARE"

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
2020-03-12 22:32:46

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้จัดการสุขภาพ
2020-03-12 22:32:46

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้จัดการสุขภาพ

โครงการอบรมมาตรการลดและคัดแยกขะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต ปีงบ 2563
2020-03-12 22:32:46

โครงการอบรมมาตรการลดและคัดแยกขะมูลฝอย กรมสุขภาพจิต ปีงบ 2563

กิจกรรม RM round ที่กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
2020-03-12 22:32:46

กิจกรรม RM round ที่กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

อบรมการเป็นผู้ฝึกสอนงานแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพในการ์ฝึกสอนงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
2020-03-12 22:32:46

อบรมการเป็นผู้ฝึกสอนงานแก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพในการ์ฝึกสอนงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

มาตราการควบคุมป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIT 2019)สำหรับผู้มาติดต่อราชการ
2020-03-12 22:32:46

มาตราการควบคุมป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIT 2019)สำหรับผู้มาติดต่อราชการ

การทำลายพิล์มเอกชเรย์ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
2020-03-12 22:32:46

การทำลายพิล์มเอกชเรย์ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์