หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19 (Covid - 19)

ทีมสหวิชาชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลบางเลน ลงเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19 (Covid - 19) ณ พื้นที่ ต.บางภาษี และ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม