หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

การนำเสนอ เรื่องการชำระเงินผ่าน QR code , Bill payment และ TAX invoice จากทีมงานธนาคารกสิกรไทย

นายแพทย์ ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมฟัง การนำเสนอจากทีมงานธนาคารกสิกรไทย เรื่องการชำระเงินผ่าน QR code , Bill payment และ TAX invoice ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการระบบใหม่ (New Normal) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์