หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม

การฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบหมายนโยบายการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Combat 4thWave of COVID-19 Plan : C4) เขตสุขภาพจิตที่ 5 และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
และนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลบางแพ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดราชบุรี

รูปภาพ เพิ่มเติม