หน้าหลัก > รายละเอียด

ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิต จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
นายแพทย์พูนพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ และคณะตรวจราชการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศประเด็นสุขภาพจิตและจิตเวช กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เขสุขภาพที่ 5 ในประเด็นเรื่องการฆ่าตัวตาย, พยายามฆ่าตัวตาย, การเข้าถึงบริการโรคจิต, โรคซึมเศร้า, สมาธิสั้น, ผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านยา,ราชทัณฑ์ปันสุข/กัญชาทางการแพทย์, New Normal การบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และให้กำลังใจ รับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 

รูปภาพ เพิ่มเติม